Working scanning barcode People discussing information on a screen

Vi optimaliserer kostnader og skaper muligheter

Vi reduserer kostnader og jobber med din leverandørbase

Avdekker ekstra kontantstrøm

Kjernekunnskap

Find Extra Profit

Mange av våre konsulenter har utviklet ekspertise og ferdigheter fra en karriere innen leverandørnæringen med en innsikt utilgjengelig for de fleste innkjøpsteam eller forretningseiere. Ved å jobbe med ulike parter gjennom våre kundeorganisasjoner anstrenger vi oss for å analysere dagens kostnadssituasjon, forstå avgjørende krav og komme frem til en løsning som møter både kvalitet- og servicekriterier.

ERA_icons_artboarded (1)

Hvorfor trenger du oss

Vi leverer ekstra fortjenester til ditt foretak og gir gode fremgangsmåter til dine ansatte slik at de kan fokusere på topp-prioriteringer og organisasjonens viktigste tiltak, mens vi leverer kostnadsbesparelser og forbedrer prosesseffektiviteten.

ERA_icons_artboarded (1)

Vårt nettverk

Vi er erfarne forretningsfolk med vid kunnskap, støttet av et team med internasjonale eksperter med lokal tilstedeværelse som vil støtte ditt foretak.

Noen av våre fornøyde kunder:

Last ned vår siste guide


En europeisk studie om anskaffelser har avdekket 7 forbedringsområder som vil kunne styrke produktiviteten med 20% og forbedre effektiviteten med 13%.

download-icon-white
Rising to the Occasion - Expense Reduction Analysts PDF
Nedlastning

Skriv din e-mail adresse

Interessert i å bli
med i vårt nettverk?

Finn ut mer