Forklifts driving around a warehouse

Kostnadsreduksjon i Frakt og logistikk

Frakt og logistikk

Supply Chain management berører alle aspekter av selskapets produkt og leveranser, fra produksjonsprosessen til et sluttprodukt er i kundens hender.

For mange organisasjoner involverer dette integrering av logistikk i hvert trinn av produktets levetid, fra transport av råmateriale, pakking, lagring av produkt og transport/shipping.

For å bistå bedrifter med å håndtere utgifter fra leverandørbasen inkludert 3PL-logistikk, flåtestyring, frakt av små pakker og lagring, går ERA grundig igjennom kundenes leverandørforhold og utgifter.

Hvis det er muligheter for å redusere kostnadene så kan bedriften øke kontantstrømmen ved å plassere disse besparelsene tilbake i virksomhetene.

Kontakt oss

Start Her

Frakt og logistikk

Ekspertene innen frakt og logistikk hos Expense Reduction Analysts hjelper virksomheter med rådgivning og alternative løsninger som er tilpasset hver enkelt leverandørkjede.

Uansett om det dreier seg om lokale, nasjonale eller internasjonale løsninger innenfor lastebiler, tog, skip eller fly, så følger ekspertene våre markedsutviklingen tett, både i forhold til priser og service, og kan sikre deg et høyt servicenivå til konkurransedyktige priser.

Kurér og pakketransport

Mange leverandører tilbyr frakt av brev og småpakker, både innenriks og internasjonalt.

Expense Reduction Analysts finner den beste løsningen på disse, ofte svært viktige, forsendelsene.

Ekspertene våre fokuserer både på pris og servicenivå.

Oppbevaring og lager

Å analysere lagerkostnader, både interne og eksterne, kan være komplisert. Når skal man finne tiden til det?

Expense Reduction Analysts undersøker disse kostnadene og presenterer deg for de best egnede løsningene for virksomheten din.

Løsninger som både kan redusere kostnadene, samt forbedre prosedyrer og strukturen på lageret.

Finn ut hvem vi er og hvordan vi jobber

Hvem vi er