Meeting over a clipboard

Hvem vi er

Lokal kunnskap, global rekkevidde

Som en av verdens ledende spesialister innen kostnadsstyring, optimaliserer Expense Reduction Analysts dine virksomhetskostnader og finner innovative løsninger som best imøtekommer virksomhetens behov. De resulterende besparelsene er utfallet av vår omfattende fagkunnskap, profesjonelle forhandlinger med leverandører samt vår kvalitativ fagkunnskap, vurderingen av dine prestasjoner kontra behov i hele samarbeidsperioden med Expense Reduction Analysts, forblir du i kontroll over vår gjennomsiktige, åpne prosess med kostnadsstyring.

Majoriteten av vårt arbeid gjøres utenfor ditt kontormiljø. Våre prosesser, ressurser og systemer sikrer minimal innvirkning på dine interne ressurser. Vi overvåker leverandørens ytelse gjennom en tidsramme i samsvar med leveransekontrakten for å sikre at alle oppsparinger realiseres, opprettholdes og til og med forbedres over tid. Gjennom hele prosessen samarbeider vi med deg på et helt gjennomsiktig og åpent grunnlag slik at du beholder kontroll over alle viktige aspekter ved engasjementet.

Vår arbeidsmetodikk

ERA_icons_artboarded

Analyse

Vi analyserer hva virksomheten forbruker i de utvalgte kostnadskategorier og dokumenterer dette i en rapport.

ERA_icons_artboarded

Muligheter

Basert på vår ekspertkunnskap og langvarig erfaring innenfor leverandørbransjen, foretar vi en vurdering av potensialet for besparelser og presenterer mulighetene.

ERA_icons_artboarded

Implementering

Basert på ditt valg, implementerer vi de nye løsninger effektivt i din virksomhet.

ERA_icons_artboarded

Overvåkning

I de følgende 24-48 måneder sikrer vi at besparelsene blir realisert, og sørger for en kvartalsvis oppfølging. Samtidig som vi leter etter nye optimeringsmuligheter og følger markedsutviklingen.

Et globalt nettverk av svært erfarne konsulenter

Våre eksperter

Finn ut hvem vi er og hvordan vi jobber