Peter Buch

Peter Buch

Peter är väl etablerad på företagsmarknaden i Göteborg men har varit verksam i såväl Jönköping som Stockholm och Tyskland.

Akademisk examen är Civilekonom, med inriktning på Kostnads- och Intäktsanalys och därtill har han en teknisk bakgrund från medicinsk teknik.

Egna branscherfarenheterna täcker främst bank- och finans, IT samt medicinsk teknik där Peter haft roller som Strateg, Affärsområdeschef, Konsultchef, Program Manager, Produktchef och KAM.

Peter har genom åren varit involverad i olika kostnadseffektiviseringsprojekt inom inköp för landsting, cash management för bankkunder, hyra av verksamhetslokaler, larminstallation, fleet management, elektronikutveckling m.m.

Peter har kommit till ERA 2018 och kommer fokusera på kundinteraktion och projektledning.