Arne Eilertsen

Arne Eilertsen

Arne Eilertsen har varit partner hos Expense Reduction Analysts sedan 2010. Arne är civilekonom med inriktning mot redovisning och kostnads/intäktsanalys. Han har erfarenhet från kontorsvarubranschen samt olika sektorer inom detaljhandeln, där han har arbetat som VD samt haft olika chefspositioner inom marknad och försäljning i ledande svenska och internationella företag.

Inom Expense Reduction Analysts arbetar Arne både med projektledning och analys, främst inom kontorsmaterial och trycksaker där han har hjälpt olika uppdragsgivare att uppnå betydande besparingar.