SPISSKOMPETANSER

Trykksaker

Behovet for print-løsninger og trykksaker varierer markant fra virksomhet til virksomhet. Selv om mengden er blitt redusert i løpet av de siste tiårene, trykkes det stadig enorme mengder materialer – alt fra bøker og brosjyrer til plakater og andre ting. Det finnes flere trykkformer og mange variabler som spiller inn i prissettingen, som trykkmetode, farge, opplag, dimensjoner og antall sider. Noen oppgaver kan løses internt, andre krever ekstern hjelp. Expense Reduction Analysts hjelper virksomheter med å kvantifisere behovene og identifisere print-løsninger som kan redusere det samlede forbruket.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client