SPISSKOMPETANSER

Kontorrekvisita

Det papirløse samfunn lar vente på seg. Kulepenner, papir, permer, blekkpatroner osv. kjøpes stadig av alle slags virksomheter. Kostnadene er ofte spredt over flere konti og kan fort bli høye. Expense Reduction Analysts bruker sin innside kunnskap til å skape oversikt, øke bevisstheten om forbruket og kan gi gode råd om merkevarer versus «private label», samt størrelse på innkjøp. Expense Reduction Analysts kan også hjelpe til med å redusere svinn, varelager og forbruk.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client