SPIDSSKOMPETANSER

Banktjenester

Alle virksomheter er avhengige av banktjenester i den daglige driften, og i mange tilfeller også i forhold knyttet til vekst og finansiering. Med et stort utvalg av banker, med mange, og noen ganger komplekse, produkter, kan det være vanskelig å velge den riktige banken. Tilbyr banken en pålitelig, objektiv rådgivning? Er produktene konkurransedyktige?  Expense Reduction Analysts kan hjelpe til med å sikre konkurransedyktige priser, blant annet via vår internasjonale benchmark. Vi kan gjennomgå verdien av den mottatte servicen og sjekke optimaliseringsmuligheter og alternativ finansiering.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client