Roger Hendelberg

Roger Hendelberg

Roger har mer än 20 års erfarenhet från arbete med företag i Sverige samt på en global arena från Japan till USA.

Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola och en bakgrund som VD / företagsledning för företag inom it & telekom-, skrivar-, fordons- och tillverkningsindustrin samt konsultbranschen.

Roger har som företagsledare genom åren drivit och varit involverad i ett flertal kostnadseffektiviseringar inom energi, logistik, it, telefoni, produktion mm.
Roger har kommit till ERA 2018 och fokuserar på kundinteraktion samt projektledning.