Oskar Svensson

Oscar Svensson

Oskar Svensson studerade till civilekonom i Tyskland och har lång erfarenhet från ledande befattningar som CFO, Ekonomichef och Controller inom en rad olika branscher. Vid sidan av ekonomifunktionen har Oskar även arbetat med inköp, upphandling, kvalitetssystem, företagsanalys och M & A.

Som Expense Reduction Analyst arbetar Oskar både nationellt och internationellt med projektledning och analysexpertis inom flertalet kostnadskategorier, men har bank- och finanstjänster som särskild specialitet.