Jarle Lerdal

Jarle Lerdal har mangeårig bred erfaring fra flere roller innen ledelse av transport og logistikk. Han har også lang erfaring fra hotell, restaurant og catering inkludert ledelse og drift av egen cateringvirksomhet.

Jarle Lerdal har oppnådd svært gode resultater innen kostnadsreduksjoner og drifts optimalisering innen distribusjon, linje og langtransport. Hans hovedområde innen Ekspense Reduction Analysts er transport og logistikk samt hotell, restaurant og cateringbransjen.

Jarle Lerdal - ERA Conference in Portugal, May 2022

We asked one of our partners in Norway, Jarle Lerdal, to make a statement when we met in Portugal, May 2022.