Eva Schreiber

eva schreiber

Eva Schreiber är civilingenjör med inriktning Industriell ekonomi. Eva har mer än 20 års erfarenhet från ledande roller inom logistik, inköp och IT. Med en bred erfarenhet av att driva komplexa förändringsprojekt i internationella bolag i gränslandet mellan verksamhet och IT bidrar Eva med erfarenhet för att optimera processer och minska kostnader.

Med en passion för att lösa operativa utmaningar och ineffektivitet kommer Eva arbeta med projektledning och analys för att implementera lösningar som möjliggör ökad lönsamhet och hållbar tillväxt för företag.