Ann Katrine Hjelmberg

Ann Katrine Hjelmberg

Ann Katrine Hjelmberg har kommit till ERA i 2019. Hon har mer än 20 år toppledarerfarenhet från internationelle verksamheter där hon har ansvarat för strategisk och hållbar verksamhetsutveckling, process och operational excellence samt HSSEQ ledarskap.

Hon har en MBA i strategisk ledarskap och är civingingenjör inom maskin och marin teknik. Hennes ansvarsområden har inkluderat facility management, säkerhets-, försäkrings- och riskledarskap, informationslogistik och projektledarskap, samt de senaste åren också digital transformation for lönsamhet, hållbarhet och konkurrenskraft på kort och lång sikt.