«ERA skal bistå Martina Hansens Hospital i Bærum, ett av landets ledende spesialsykehus innen ortopedi, revmatologi, og revmakirurgi».

Martina-Hansen-Hospital

På bildet: Kjetil Nerhus, Overlege Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital

Sykehuset skal benytte ERAs ekspertise til å analysere prosesser, avtaler og innkjøpskostnader innen kategorier som telecom, IT, forsikring, logistikk, driftsmidler, og innkjøp av medisinske og farmasøytiske varer.

Sykehuset er eiet av Stiftelsen Martina Hansen og inngår i den offentlige spesialhelsetjenesten. De er ett av 5 private ideelle sykehus som inngår i Helse Sør-Øst sitt tilbud til regionens befolkning. Martina Hansens har hovedansvar for pasienter hovedsakelig fra Viken, selv om brukere fra hele landet drar nytte av sykehusets tjenester, i samsvar med fritt behandlingsvalg.

Økende interesse fra norsk helse og omsorg

  • Vi ser frem til dette samarbeidet med enda et norsk sykehus. ERA har vært en verdifull samarbeidspartner for flere virksomheter innenfor innenfor helse og omsorg. Vi har bidratt med gode resultater, og ser for tiden en økende forespørsel fra flere bedrifter og organisasjoner innen sektoren. Det er en spennende utvikling, forteller Frank Rognli, ERA Norges Country Manager.
  • Vi valgte å inngå en avtale med ERA fordi vi har sett arbeidet de har gjort for andre aktører i den norske helsetjenesten. Vårt mål er å sørge for at vi arbeider og utnytter våre ressurser på en mest mulig effektiv måte, til fordel for pasienter og medarbeidere, sier Daniel S. Resen-Fellie, økonomidirektør ved Martina Hansens Hospital.

Vil du finne ut mer om hva vi kan gjøre for virksomheten din? Ta kontakt med oss i dag.