ERA samarbeider med mellomstore, store selskap, og internasjonale konsern som stoler på vår ekspertise. Konsern er ofte godt rigget økonomisk, har selvsagt langt flere ressurser enn et lite firma. Likevel kan det være svært nyttig å få en vurdering fra et eksternt, nøytralt ekspertteam som sørger for at ting blir gjennomført.

Samarbeid med slike komplekse organisasjoner krever langsiktig tenkning og en god dose tålmodighet for å navigere situasjonen. Samarbeidsgraden og kommunikasjonsflyten bestemmes i dialog med ERA’s lokale team. De ulike selskapene i konsernet kan ha en stor grad av selvbestemmelsesrett, og det er ofte opp til de enkelte datterselskapene å velge hvilke prosjekter de skal være med på.

For tiden samarbeider vi for eksempel med et stort nordisk konsern innen bilservice bransjen, med filialer i flere Europeiske land. Avfall, matteleie, frakt, energi og drivstoff er noen av kategoriene som ERA har sett på for denne kunden. Samtlige norske selskap valgte i dette tilfellet å optimere alle prosessene rundt avfallshåndtering. Det viste seg å bli en lønnsom satsing. Bedriftene valgte en løsning som førte til kostnadsforbedring på 35%, samtidig som prosessen ble kraftig forenklet og antall avfallsleverandører redusert til kun ett firma.

En av de mest veletablerte norske bedrifter i gruppen, er en ledende distributør av slitedeler og rekvisita med et stort antall butikker og verksteder. I utgangspunktet var kundens forventninger lave med hensyn til mulige forbedringer innen frakt, gitt at frakt i ett såpass veletablert firma, spesielt innen bilbransjen med mye frakt, har fått mye oppmerksomhet. ERA’s fraktspesialister foretok likevel en gjennomgang av transportløsningene til virksomheten, og etter en innledende analyse ble det klart at det var et stort forbedringspotensial. ERA fremforhandlet nye avtaler på vegne av bedriften, og de oppnådde en svimlende reduksjon på opp mot 60% i fraktkostnader i enkelte av selskapene.

ERAs fraktspesialist Jarle Lerdal forteller at “transport kan være en svært komplisert kostnadskategori der det er mange elementer å ta i betraktning, og mange dårlige avtaler. Frakt er en av ERA Norges sterkeste kategorier, der vi ofte finner forbedringer på 15-60%”

Det er ofte også øvrige besparelser man oppnår “på kjøpet”, dette kan være redusert behov for bemanning og inkludering av enkelte tillegg som ikke inngår i besparelsesberegninger.

I tillegg til den økonomiske gevinsten, følger det naturligvis med en rekke miljøfordeler som selskapene benytter i sin kommunikasjon mot myndigheter, forbrukere, og medarbeidere.

Vi ser konsekvent at en forebyggende og proaktiv innstilling i bedriftene utgjør forskjellen for vellykkede, konkurransedyktige organisasjoner og de som ikke håndterer markedsutfordringene like bra. I en stadig mer uforutsigbar verden med konstante forstyrrelser i forsyningskjeden er det mange som ikke vil klare seg på sikt.

Er bedriften din klar til å møte stadig mer krevende markedsforhold?