Administrerende direktør ved Revmatismesykehuset Lillehammer, Benedikt Philipp Wetzel, er storfornøyd og har takket ERA for verdifull bistand i et komplekst og vellykket prosjekt. ERAs arbeid på sykehuset omfattet både innkjøp av en helkropps MR og alle relaterte driftskostnader. Det inkluderte også ombygging og tilpasning av MR-rommet for en optimal pasientflyt. Den høyteknologiske MR-maskinen samt ombyggingen kostet nesten 10 MNOK, og er den største enkeltinvesteringen Revmatismesykehuset noensinne har foretatt.

ERA, med bransjespesialisten Bjørn Mikal Henriksen i spissen, hadde gleden av å kunne bidra med mange års ekspertise innenfor effektive arbeidsmetoder i helsesektoren, og pasientvennlig, høyteknologisk utstyr.

Design av MR-rommet var en spennende og kompleks prosess i seg selv, der plassering av skifterom, toalett, selve maskinen, og tilkomst ved rullestol ble studert nøye. Resultatet ble en optimalisert pasientflyt, der hver MR-undersøkelse i snitt gikk fra å ta over en halv time til 10-12 minutt. Revmatismesykehuset prioriterte også kjøpet av en romsligere maskin, som gjør opplevelsen langt bedre for pasienter som lider av klaustrofobi, eller er overvektige. Dessuten kan maskinen produsere en fullverdig MR av hele kroppen, noe som den gamle maskinen ikke klarte.

I prosessen har det vært helt nødvendig å lytte til sykehuspersonalets tilbakemelding i hverdagen med pasientene, for at hele prosjektet skulle bli vellykket. Når det gjelder helse og omsorg, handler det aldri kun om prislappen. Satsingen utgjør allerede en stor forskjell for brukerne i innlandet. Med kortere ventetider og reisevei, samt behageligere MR-maskin, blir hele prosessen mindre belastende for brukerne.

Ønsker du å finne ut hvordan vi kan bringe en ny innsikt til bedriften din, og finne store besparelser på veien? Ta kontakt med oss i dag.