Strøm, banktjenester og kontorrekvisita er noen av kostnadene ERA skal evaluere for DMMH.

DMMH ble grunnlagt i 1947, og er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave. DMMH har om lag 1400 studenter og 160 ansatte. Stiftelsen er ledende innenfor forskning på barn, barndom og barnehage. De arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet.

-Vi valgte å inngå en avtale med ERA fordi de la frem realistiske løsninger som de følger opp, uten risiko for oss. I tillegg krever det minimalt med tid fra vår side. Da kan vi allokere disse ressursene mye mer effektivt, så vi kan ha et enda bedre tilbud for våre studenter. Dette er vår første prioritet, sier controller Stian Eilertsen.

DMMH og ERA er godt i gang med samarbeidet.
– Vi ser frem til å bistå DMMH med vår ekspertise. Det er alltid en glede å kunne gjøre mye for en organisasjon, og enda mer motiverende å kunne støtte DMMHs arbeid for fremtidens barnehagelærere, sier ERAs prosjektleder Bjørn Mikal Henriksen.