Expense Reduction Analysts (ERA) har nylig gjennomførte en studie sammen med EBS University og BME. Målet med undersøkelsen var å identifisere muligheter og trusler innen Innkjøpsfunksjonen. Et bredt spekter av organisasjoner ble intervjuet.

Hele rapporten er tilgjengelig gratis her.

Ifølge undersøkelsen har mellomstore bedrifter særlig stor fordel av ekstern konsulentstøtte.

For tiden er det topp prioritet for Innkjøpsfunksjoner å sørge for forsyningssikkerhet og derigjennom sikre produksjon og leveringskapasitet. Optimeringen av innkjøpskostnader og prosesser tar imidlertid alltid en sekundær rolle.

Dette har resultert i en studie foretatt av ERA, Federal Association of Materials Management, Innkjøp og Logistikk (BME) og EBS University of Economics and Law. Studien var basert på over 200 innkjøpere, som hver ble intervjuet individuelt. Undersøkelsen ble foretatt i Tyskland.

Ifølge studien kan innkjøp spille en nøkkelrolle i bedrifters suksess dersom prosesser prioriteres. Som et resultat øker selskapene i gjennomsnitt avkastningen med 13 prosent sammenlignet med tilsvarende selskaper.

Investeringer i ressurser og IT-infrastruktur

For at Innkjøp skal lykkes i sin rolle, viser resultatene fra undersøkelsen, at selskapene må investere hovedsakelig i ressurser og IT-infrastruktur. «Innkjøp har blitt en enabler innen organisasjoner. Investering i ressurser og en moderne IT-infrastruktur er uunnværlig for å oppfylle denne rollen på en bærekraftig måte, sier Matthias Droste, Managing Partner of Expense Reduction Analysts (DACH) GmbH. At det er rom for forbedring her, fremgår av det faktum at i 56 prosent av selskapene er tilfeldig/ustrukturert innkjøp fortsatt et problem, og seks av ti selskaper driver ikke risikostyring aktivt.

Suksess gjennom ekstern konsultasjon

En suksessfaktor i mellomstore bedrifter (100 til 1000 ansatte) er bruk av eksterne konsulenter. Disse kommer inn i spill, spesielt når kunnskapen og kompetansen som kreves i selskapet mangler, eller om det er behov for å bygge opp klare og effektive innkjøpsstrukturer. Ifølge studien opplever spesielt mellomstore bedrifter bedret effektivitet; opp mot 20 prosent sammenlignet med sammenlignbare selskaper. Droste kommenterer: «Studieresultatene viser at vellykkede små og mellomstore bedrifter kjøper nøyaktig de tjenestene/spisskompetansen som de ikke kan ha i selskapet på permanent basis.»

«Resultatet av studien viser tydelig at innkjøp i bedrifter spiller en nøkkelrolle,» dr. Silvius Grobosch, administrerende direktør i Federal Association of Materials Management, Purchasing and Logistics (BME). For å kunne fylle denne funksjonen enda bedre, er det imidlertid nødvendig å tenke nytt. Den økende kompleksiteten i innkjøpsprosessene forplikter i økende grad innkjøpere til å bringe sin kunnskap til ut i bedriftene; til tverrdepartementale avdelinger og prosjekter. Forutsetningen for dette er imidlertid en formulert innkjøpsstrategi slik at gruppene har et definert ankerpunkt. Grobosch sier: «Det er viktig at innkjøp ikke blir sett på som en byråkratisk prosess som må navigeres gjennom, men som en kilde til verdiskapning for selskapet.» Under disse forholdene kan innkjøp fullt ut fylle sin rolle som spydspiss i jakten på bedre marginer.

For å finne ut mer, eller laste ned hele rapporten, klikk her.