Telecoms

Telecom – Fiber og Bredbånd

Telecom kan strengt tatt deles i to – Hardware, som er selve telefonen/Ipaden, og kanskje enda viktigere softwaren, eller alle tingene man kan bruke telefonen til. Vi snakker her om Tale, SMS, MMS og kanskje viktigst av alt for mange, datapakken.

Størrelsen på datapakkene blir stadig større, ettersom vi tilbringer stadig mer tid på nett. Forskjellige former for sosiale medier og ikke minst tjenester som f.eks Nettfix og Youtube gjør at telefonen, ipaden og pc’en får endret bruksmønster og databehovet øker.

Etter flere år i Telecom bransjen kan vi bekrefte at dette er kanskje en av kostnadene en bedrift har, som få forstår hvordan er sammensatt, hvordan den kan påvirkes, eller hvordan man selv utnytter sitt abonnement.

Valg av teleoperatør kan variere fra bedrift til bedrift, men nettene alle telecom operatørene er tilknyttet, er i all hovedsak 2 – Telenor og Telia sitt nett. ICE har også et eget nett som de tilbyr sine kunder som et suplement til Telia sitt.

Farten i nettet oppgraderes stadig og i dag tilbys 4G+ (LTE-A) (forutsetter at du har en telefon som støtter dette), 4G (LTE) og 3G. Kommer man langt nok ut i grisgrente strøk, eller til havs, kan de kanskje hende at det er en 2G mast som tar opp ditt signal, men dette er unntaksvis. Fordi alle teleleverandørene er tilknyttet de samme to nettene, er det derfor minimale forskjeller på bruksopplevelsen i 98% av landet.

Hvordan abonnementene til den enkelte teleoperatør er sammensatt, varierer. Hva man betaler hva for, må man ha et bevisst forhold til for å kunne påvirke kostnaden. Erfaring har fortalt oss at det er de færreste som har et bevisst forhold til denne kostnaden og derfor vet de heller ikke om de betaler en «riktig pris».

For de bedriftene som benytter sentralbordløsninger, vil disse variere fra operatør til operatør. Nye aktører på markedet har utviklet nye løsninger og her er det ikke sikkert at de to store er best.

Går man noen år tilbake i tid, var binding av abonnement veldig vanlig, men i dag er det stadig flere operatører som har gått bort fra dette. Det gir deg som kunde større frihet til å skifte abonnement/operatør om man ikke er fornøyd.

ERA har spesialister på telecom, som også har jobbet i bransjen. Dette gjør at de kan analysere seg frem til hva som vil være den beste kombinasjonen av operatør, abonnement, sentralbordløsning og om binding/ikke binding er det riktige for din bedrift.

Har du spørsmål om nettilkobling på annet vis enn via telefonen, er vi gjerne med å veileder deg til en best mulig løsning både rent funksjonelt, så vel som kostnadsmessig. Det er en liten «jungel» av tilkoblingsmuligheter innen fiber og bredbånd, som kan gi deg som kunde ytterst forskjellige brukeropplevelse. Hvor utbygd de forskjellige tjenestene er i ditt distrikt vareierer også, så her kan det være greit å snakke med noen som kan sy sammen en løsning dere blir fornøyd med, for her kan det fort være at det er lange bindingsperioder om operatørene må grave/gjøre tilpasninger.

Vår erfaring er at din bedrift stort sett alltid vil komme bedre ut kostnadsmessig, så vel som funksjonsmessig ved å la oss reforhandle din avtale. Ta derfor kontakt for en uforpliktende prat.