stadium

Stadium AB

Retail and Wholesale Trade

«Vi trodde vi hadde veldig gode priser»

Våren 2018 undersøkte Stadium og ERA muligheten for å realisere kostnadsbesparelser innenfor syv definerte kostnadsområder. Etter inngående analyser konstaterte man at Stadium hadde full kontroll og gode avtaler innenfor områdene Sikkerhet og Elforsyning.

ERA gikk deretter videre med fem andre prosjekter som ble implementert på ulike tidspunkter i 2018 og 2019, avhengig av når eksisterende avtaler hadde utløp.

Ved blant annet å tilpasse kvalitet til faktiske behov ble kostnadene for Emballasje senket med 18,5%.

Innenfor området Printere ble det etablert nye avtaler som løper over 4 år. Besparelser realiseres etter hvert som skriverne byttes ut. I løpet av det første året ble om lag 25% av skriverne byttet ut, hvilket gav en besparelse på 34%.

På Rengjøring hadde Stadium en god avtale med sin leverandør i form av en avtale det fortsatt var to år igjen av. Under ERA’s anbudskonkurranse ble det avdekket forbedringsmuligheter som muliggjorde besparelser på 6%. Disse ble realisert innen rammen av eksisterende leverandørforhold.

Last ned vår siste guide

Skriv din e-mail adresse

« Samarbeidet med ERA fungerte meget bra. De har arbeidet strukturert og systematisk. Vi har ikke bare spart penger. Skulle vi ha gjort denne prosessen selv, hadde vi måttet ha lagt inn betydelig merarbeid og prosessen ville ha tatt adskillig lengre tid.»

Sophia Hemstead, CFO - Stadium