dmhh

Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning (DMHH)

Educational Services

DMMH: “Vi er med i en stor nasjonal innkjøpsorganisasjon, og likevel får vi store besparelser ved hjelp av ERA”

DMMH ble grunnlagt i 1947, og er den eneste høgsko¬len i Norge som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave. Ved DMMH finner du ca. 1400 studenter og 160 ansatte. Skolen arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synligg¬jøre barns perspektiver i samfunnet.

Dronning Mauds Minne Høgskole for Barne¬hagelærerutdanning (DMMH) trodde som mange andre at de hadde alt på stell, i hvert fall når det gjaldt kostnadene forhandlet av en større innkjøp¬sorganisasjon.

Stiftelsen DMMH vurderte derfor ikke finanskostnad¬er som en aktuell kategori i utgangspunktet, siden de var trygge på at de fikk de beste mulige vilkårene. ERA fikk likevel tilliten til å gjennomgå alle kostnadene i virksomheten, og gjorde noen svært interessante funn innen energi og finans. Skolen oppnådde blant annet en forbedring på over 60% i rentemargin sam¬menliknet med den gamle bankavtalen, som hadde blitt håndtert av en større innkjøpsgruppering spesi¬alisert på ideelle organisasjoner.

Last ned vår siste guide

Skriv din e-mail adresse

"ERA har gjort en grundig jobb for oss med å finne nye leverandører på energi og banktjenester. Vi er tilknyttet en organisasjon som fremforhandler avtal¬er for sine medlemmer, likevel får vi store besparels¬er ved å inngå nye avtaler."

GEIR INGE LIEN, ADMINISTRASJONSSJEF DRONNING MAUDS MINNE