SPISSKOMPETANSER

Vikartjenester og rekruttering

Den viktigste ressursen i bedrifter er mennesker. Å finne medarbeidere, med de rette kvalifikasjonene, erfaringene og den rette personligheten er tidskrevende. Eksterne leverandører som vikarbyrå, jobbsenter, rekrutteringsbyrå o.l. blir ofte brukt. Expense Reduction Analysts hjelper til med å analysere rekrutteringskostnadene og oppnå besparelser, med samme eller bedre servicenivå.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client