SPISSKOMPETANSER

Vedlikehold av fasiliteter

Facility Management-oppdrag, som for eksempel vaktmester-, strøm- og VVS-tjenester, kan favne bredt og er mange ganger spredt over flere konti, noe som gir mindre oversikt over de samlede kostnadene. Expense Reduction Analysts kan hjelpe til med å definere behovet tydeligere, og sikre en tilsvarende eller bedre service til en lavere pris.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client