SPISSKOMPETANSER

Reklame og markedsføring

Reklame og markedsføring – om det er for å øke kjennskap til merkevaren eller for å øke salget – så er det en flerdimensjonell kategori med både digitale, trykte, visuelle og verbale kanaler. Expense Reduction Analysts hjelper selskaper med å evaluere forbruket til markedsføring opp mot strategien deres, for å finne muligheter for å redusere kostnadene og samtidig oppnå tilsvarende eller bedre resultater.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client