SPISSKOMPETANSER

Posthåndtering

Fysisk post blir i økende grad erstattet av elektronisk post. Posthåndtering blir derfor i stadig økende grad en IT-teknisk kritisk ressurs. Expense Reduction Analysts har gjennomført mange prosjekter innenfor posthåndtering, både hva gjelder full outsourcing av postromsfunksjonen og/eller restrukturering av print- og postløsninger.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client