BRANSJER

Service og catering

Denne vide gruppen omfatter både hoteller, restauranter og forskjellige servicetjenester knyttet til turisme. Størrelsen på denne sektoren avhenger av mange variabler, som for eksempel makroøkonomi, disponibel inntekt, mengden fritid, værforhold osv.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client