BRANSJER

Offentlig sektor

Selv om andelen varierer fra land til land, så er den offentlige sektoren alltid en stor andel av den samlede økonomien. Den omfatter blant annet kommuner, fylker, stat, offentlig transport, militæret, politi og utdannelsesinstitusjoner. Alle med store innkjøpsbehov for å kunne støtte og beskytte befolkningen. Innkjøp i offentlig sektor kan i de fleste tilfeller dra fordel av et Cost Management-program-får å optimalisere strukturen og bidra til et vedvarende høyt servicenivå for skatteyterne.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client