BRANSJER

Non-Profitt

Også kalt frivillige organisasjoner. Dette kan være både private og offentlige, men felles for dem er tanken om å drive uten profittformål. Ambisjonene er vanligvis å støtte sosiale, politiske og samfunnsmessige aktiviteter som f.eks. sportsklubber, fagforeninger osv. Organisasjonene er avhengige av kontingenter, sponsorer og skattefritakelse for å overleve.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client