BRANSJER

Helsesektoren

Helsesektoren omfatter både private og offentlige institusjoner, for eksempel sykehus, tannklinikker, pleiehjem, hjemmesykepleie og andre virksomheter som hjelper svake og eldre. Det er en av verdens største og raskest voksende sektorer. Sektoren er dominert av offentlige investeringer og regulering. Med en aldrende befolkning er det helt avgjørende med god kostnadsstyring.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client