BRANSJER

Handel

Handel – både grossist og detalj – er en svært konkurransepreget sektor, hvor Internett og netthandel har lagt ytterligere press på den mer tradisjonelle delen av sektoren. Inngående kjennskap til markedstrender og kostnadsstyring er helt avgjørende.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client