BRANSJER

Finanssektoren

Finanssektoren omfatter banker, forsikringsselskaper og investeringsfond. Disse virksomhetene driver med pengetransaksjoner, kjøp og salg av aksjer, samt andre verdipapirer, obligasjoner og forsikringer.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client