BRANSJER

Bygg og anlegg

Bygg- og anleggsoppdrag kan være innen privat sektor (fabrikker, forsyning osv.) eller offentlig infrastruktur (veier, broer, demninger osv.). Etterspørselen i bygg og anlegg er avhengig av demografien og den generelle utviklingen i makroøkonomien.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client